HORGÁSZVIZSGA

Egyesületünk minden hónap első szerdáján délelőtt 9.00 és 12.00 óra között a Végállomás horgászboltban vizsgáztat. A vizsgára előzetesen jelentkezni kell a vizsga előtt legkésőbb 3 munkanappal. Jelentkezni a helyszínen vagy Béres Miklósnál a 06 20 514-6031-es telefonszámon lehet.

Horgászvizsgára minden, a jelentkezés napján 10. életévét betöltött személy jelentkezhet. Amennyiben a vizsgázó személy a vizsgára jelentkezés napján még nem töltötte be a 14. életévét, abban az esetben a vizsga megkezdése előtt köteles bemutatni a vizsgabizottságnak a törvényes képviselője által - a horgászvizsgán történő részvételhez - adott hozzájáruló nyilatkozatot.

Horgászvizsgára jelentkezni jelentkezési lapon lehet. A horgászvizsgára való jelentkezéshez felhasználható nyomtatványon a jelentkező köteles feltüntetni a nevét, születési helyét és idejét, anyja leánykori nevét, adóazonosító jelét, opcionálisan lakcímét és telefonos, illetve elektronikus elérhetőségét, valamint horgász regisztrációs azonosító számát.

A horgászvizsgára történő jelentkezés feltétele a horgászregisztráció elvégzése.

A horgászvizsga alapvetően két részből áll: az első rész kizárólag írásban történik, mely a tudásszint felmérésére szolgáló feleletválasztós, illetve egyszerű kifejtős kérdésekből áll. A második rész a hazánkban előforduló halfajok képről történő felismeréséből, illetve azok legfontosabb biológiai jellemzőinek és esetenkénti méretkorlátozásuknak, tilalmi idejüknek ismertetéséből áll, mely általában szóban történik, de elektronikus támogatás, illetve megfelelő szintű technikai háttér - pl. kivetítő - rendelkezésre állása esetén írásban is történhet, akár az első vizsgarésszel összevontan.