HORGÁSZREND

MARÓTZUGI-HOLTÁG

Víztérkód: 15-068-1-1

Halőrzés: 06 30 255-5240

Területi jegy: Végállomás Horgászbolt

4400, Nyíregyháza, Állomás tér 7.

Marótzugi-holtág

HELYI HORGÁSZRENDJE

(érvényes 2024. július 01-től)

1.1. A vízterület neve, víztérkódja:

Marótzugi holtág, 15-068-1-1


1.2. Területi jegyek

A Marótzugi-holtágon a horgászat területi engedély birtokában kezdhető meg!

A területi engedély megvásárlásával szerződés jött létre a területi engedély jogosultja és a VSTE között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelező!

A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!

Az éves területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.

Az éves területi jegy igénylést írásban és postai úton, az egyesület hivatalos címére kell benyújtani kizárólag postai úton (ajánlott tértivevénnyel), az alábbi mellékletek csatolásával:

  • 3 olyan személy írásbeli ajánlása (az ajánló és az ajánlott horgászkártya azonosítóját tartalmazó írás), akik a tárgyévet megelőző minimum 3 évben a Vasutas Sporthorgász és Természetvédő Egyesület tagjai voltak.

VAGY

  • 3 éves korábbi VSTE tagság bizonyítása

ÉS

  • Jelenléti igazolás társadalmi munkáról: A területi jegy akkor igényelhető, ha tárgyévben az igénylő már részt vett egyesület által meghirdetett társadalmi munkavégzésen minimum 4 alkalommal (legalább napi 4 óra), amiről az egyesület képviselői a munkanapokon a munka végén a helyszínen írásbeli igazolást adnak!

Az éves területi jegy igénylésének szabályai minden korosztály, nem és kategória számára azonos módon vonatkoznak!

Napi területi engedély bármely horgász számára váltható, az nem kötött VSTE egyesületi tagsághoz.

Az elveszett vagy megrongálódott területi jegy NEM pótolható.


1.3.  A vízinövény- és halállomány fenntartását, védelmét szolgáló intézkedések

A vízparti és vízi növények (pl. nád, gyékény, hínár, stb.) egyszerre nyújtanak a holtág halainak élő-, búvó-, szaporodási-, és táplálkozó helyet. Ezért ezek irtása, gyérítése, károsítása szigorúan tilos. Az ilyen tetten ért horgászokat az egyesület szigorúan szankcionálja.

A horgászati tevékenység során semmilyen szennyezőanyag, üzemanyag nem juthat a holtág vizébe.

A horgászhelyek kialakítása, karbantartása nem járhat a holtág ökológiai állapotának károsításával.

A horgászat során etetni nem lehet (sem darált, sem szemes, sem gyurma állagú etetőanyaggal sem)

A horgászat általános etikai szabályainak be nem tartása, szemetelés, ilyen jellegű helyen való horgászat a területi jegy bevonását vonhatja maga után.

A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! Horgászhelyen szemetet hátra hagyni tilos. Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül!

Védett területen sátorozni csak az arra kijelölt helyen és időszakban (az egyesület a hivatalos honlapján hozza ezt nyilvánosságra), védett területre élő háziállatot bevinni tilos! Tüzet gyújtani a kijelölt tűzrakóhelyek kivételével, TILOS!

A jogszabály előírásai által rögzített tilalmi időszakokon túl a halkihelyezéseket követően az "első tavaszi" és az "utolsó őszi" telepítések után 3 napig általános horgászati tilalom kerül elrendelésre, kihirdetésre.


1.4. A kifogható méretek:

A compó legkisebb kifogható mérete 25 cm.

A csuka legkisebb kifogható mérete: 50 cm

A süllő legkisebb kifogható mérete: 35 cm

A dévérkeszeg legkisebb kifogható mérete: 15 cm

Az 5 kg feletti ponty és csuka nem tartható meg, azt a vízbe kíméletesen vissza kell helyezni.


1.5.  A horgászati terület illetve a halak ívását elősegítő kíméleti terület:

A Marótzugi-holtágon a horgászati tevékenység csak a holtág külső ívén (a homorú parton) engedélyezett, a belső íven (a domború parton) mindennemű horgászati tevékenység folytatása tilos.

A vízterületre új területi engedély csak akkor adható ki, ha a horgász az előző területi engedélyének fogási értékeit a váltás helyén bemutatta. (Kivétel: az első váltás)1.6.  A horgászat különleges szabályai

A vízparton nem lehet jelölt helyet kialakítani.

A műcsalival történő pergetés (pl.: villantózás, gumihalazás) engedélyezett a kedvezményes és a felnőtt horgászok számára.

A 18 év feletti horgász egy időben nem tarthat 2 db felcsalizott (élőcsalival, műcsalival) állapotban lévő horgászbotnál többet magánál, a vízparton és a vízbe bevetett állapotban egybeszámítva. A 18 év alatti horgász egy időben nem tarthat 1 db felcsalizott (élőcsalival, műcsalival) állapotban lévő horgászbotnál többet magánál a vízparton és a vízbe bevetett állapotban egybeszámítva.

A horgászat csak nappal napkelte és napnyugta között engedélyezett. (a Országos Meteorológiai Szolgálat által közétett hivatalos időpont adatok szerint). Éjszakai horgászat NEM ENGEDÉLYEZETT!

Csónakos horgászat a tavon tilos.

1 db felnőtt éves területi jeggyel maximum heti 10 db, éves szinten 50 db nemes hal (darabszám korlátozással védett fajok) fogható.

1 db kedvezményes éves területi jeggyel heti 10 db, évente maximum 30 db nemes hal (darabszám korlátozással védett fajok) fogható.

A gyermek éves területi jeggyel nemes hal (darabszám korlátozással védett fajok) nem fogható.

1 évben csak 1 db éves területi jegy igényelhető jogosult személyenként.

Egy napijegy az adott nap Országos Meteorológiai Szolgálat által közzétett napkelte és napnyugta között időszakában jogosít horgászatra.

Gyermekhorgász horgászati tevékenységet 1 db úszós készséggel, gyűrűzetlen bottal folytathat, kísérője a horgászfelszerelést nem kezelheti.

Az érvényes felnőtt területi napijeggyel rendelkező felnőtt horgász a méretkorlátozás alá eső halakból 2 db-ot (halfajonként max. 2 db) egyéb halból 5 kg-ot foghat naponta, a kedvezményes területi napi jeggyel a méretkorlátozás alá eső halakból 1 db-ot egyéb halból 5 kg-ot foghat naponta, a gyermek területi napi jeggyel pedig a darabszám és méret korlátozás alá eső halat nem foghat, egyéb halból pedig 3 kg-ot foghat naponta.

Etetőhajó használata a holtágon nem engedélyezett.

Horgásznak kötelező magánál tartani minimum 1 db, legalább 10 literes szemeteszsákot.

A horgász köteles magánál tartani legalább 0,5 kilogramm pontossággal mérő digitális halmérleget, mérőszalagot, ki nem törölhető golyóstollat, pontymatracot, melyek meglétét a hivatásos halőr, társadalmi halőr ellenőrizheti. A pontymatrac használata minden 0,5 kg-nál nagyobb hal (fajra tekintet nélkül) horogszabadításakor kötelező!

A helyi horgászrendben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Halászati és horgászati törvény előírásai a mérvadóak!


1.7. A szabálytalankodó horgászok szankcionálásáról

A 2013. évi CII. törvény és a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet megsértése esetén a területi jegy minden esetben visszavonásra kerül, emellett a szabálytalankodó horgászt feljelentjük a lakhelye szerint illetékes halgazdálkodási hatóságnál. Bűncselekmény elkövetése esetén (nagy értékű lopás, orvhalászat, állatkínzás) természetesen rendőrségi feljelentésre is sor kerül.

Amennyiben a horgász csak a Helyi Horgászrend ellen vét, úgy a vétség súlyosságának függvényében bevonjuk a területi jegyét.

A Helyi Horgászrend értelmében kirívó vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a Marótzugi-holtág területi jegy váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. Ezen szankcióról a fent felsoroltakon túl, az egyesület etikai bizottsága saját jogkörében dönt. Tehát a halgazdálkodási hatóság által kiszabott büntetés mértékétől függetlenül, azt kiegészítve adható az eltiltás. Az alábbiakban foglaltuk össze, hogy mely szabálytalanságot tekintjük kirívónak, illetve mely esetekben fogjuk alkalmazni a területi jegy váltásától való eltiltást.

Nyíregyháza, 2024. (év) 07. (hó) 01.(nap)