HORGÁSZREND

MARÓTZUGI-HOLTÁG

Víztérkód: 15-068-1-1

Halőrzés: 06 30 255-5240

Területi jegy: Végállomás Horgászbolt

4400, Nyíregyháza, Állomás tér 7.

HELYI HORGÁSZREND

A vízterület neve, víztérkódja:

Marótzugi holtág, 15-068-1-1

A vízterület kezelője:

Vasutas Sporthorgász és Természetvédő Egyesület (4400, Nyíregyháza, Kéményseprő u. 26.)

A horgászat módja:

  1. Horgászni, a vonatkozó jogszabályok, a Horgászat Országos Szabályai és a helyi horgászrend betartásával lehet.
  2. A területi engedély megvásárlásával szerződés jött létre a területi engedély jogosultja és a Vasutas Sporthorgász és Természetvédő Egyesület között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelező!
  3. A MOHOSZ Országos Horgászrend és a Helyi Horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ Országos Horgászrendjét a Helyi Horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
  4. A területi jegy birtokában horgászni az alábbiak szerint lehet:
  • 5. A darabszám korlátozás alá eső halakból fogható halak: 

6. Több napig tartó horgászat esetén a horgász egy időben legfeljebb a 2 naptári nap alatt megtartható halmennyiséget tarthat magánál a horgászhelyen, amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és könyvelte el a fogási naplóban.

7. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!

8. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n (szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíttathatja el a horgászhelyéről.

9. A vízbe etetőanyag bármilyen formában történő bejuttatása TILOS!

10. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után - ha azt azonnal vissza nem engedi - a horgászat folytatása előtt köteles a fogási naplóba beírni hó, nap, óra, perc dátummal!

11. A MOHOSZ Országos Horgászrendtől eltérő méretkorlátozások:

Az 5 kg-nál nagyobb pontyot kifogás után azonnal vissza kell engedni!

Legkisebb kifogható méretek:

A csuka legkisebb kifogható mérete: 50 cm

A süllő legkisebb kifogható mérete: 35 cm

A dévérkeszeg legkisebb kifogható mérete: 15 cm

12. Csónakból horgászni TILOS! A tavon csónak használata nem engedélyezett! (etetésre és horogbehúzásra sem)

13. A horgot csak horgászbottal dobva szabad a vízbe juttatni. (vízbe menni TILOS)

14. Egy napijegy adott nap 0.00 órájától 24.00 órájáig jogosít horgászatra.

15. Gyermekhorgász kísérője a gyermekhorgász horgászfelszerelést nem kezelheti.

16. A jogszabály által rögzített tilalmi időszakon túl a halkihelyezéseket követően 3 napig általános horgászati tilalom kerül elrendelésre, melyet a vízparton e táblán rögzített hirdetmény formájában, valamint a www.vste.hu oldalon teszünk közzé.

Vízparton tartózkodásra vonatkozó szabályok:

17. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! Horgászhelyen szemetet hátra hagyni tilos. Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül!

18. Horgásznak kötelező magánál tartani minimum 1 db, legalább 10 literes szemeteszsákot.

19. Foglalt hely (jelölt hely) nincs, horgászállás létesítése tilos!

20. Védett területen sátorozni, védett területre élő háziállatot bevinni tilos!

21. Tüzet gyújtani TILOS!

22. A vízparton NINCS kijelölt illemhely, szükség esetén ásó használata kötelező!

23. A Hhtv., a MOHOSZ Országos Horgászrend és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy véglegesen bevonásra kerül. A halászati őrök intézkedés során fénykép és videófelvételt készíthetnek, melyet a hatályos jogszabályok szerint kezelünk.

24. A Marótzugi-holtágon a horgászati tevékenység csak a holtág külső ívén (a homorú parton) engedélyezett, a belső íven (a domború parton) mindennemű horgászati tevékenység folytatása tilos.

25. Tilos a horgászati tevékenység a Marótzugi-holtág kíméleti területein, amelynek határát tábla jelöli (1. és az 5. pontban a partra kihelyezve).