Megközelítés

FONTOS!!!!

Aki a holtágat Tiszabercel felő az árvízvédelmi töltésen szeretné megközelíteni személygépkocsival, annak eaz érvényes területi jegye mellé egy ún. "Magánszemély felelősségvállalási nyilatkozatot":

- ki kell nyomtatnia

- alá kell írnia

- a horgászat ideje alatt az autóban a műszerfalra kell úgy helyezni, hogy az jól látható legyen!

Az érvényes területi jeggyel együtt ez az aláírt dokumentum képezi a "gátjárási engedélyt"!

A gátjárási engedély csak érvényes területi jeggyel együtt érvényes!!!!!


GÁTJÁRÁS

Ezúton tájákoztatjuk a Marótzugi-holtágra 2023. évben éves területi engedéllyel vagy napijeggyel rendelkező horgászokat, hogy a holtág megközelítését az alábi "MAGÁNSZEMÉLY FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT" kinyomtatásával és aláírásával (illetve a nyilatkozatban részletezett szabályok betartásával) törvényesen az alábbi töltésszakaszon tehetik meg a FETIVIZIG Szabolcsi szakaszmérnökség és a Vasutas Sporthorgász és Természetvédő Egyesület által aláírt SZ2--0069-001/2023 ügyiratszámú megállapodás alapján!

Tisza balparti töltésén az 5+730-8+000 tkm szelvénye közötti 2,27 km hosszú töltéskorona (Tiszabercel község határától a Marótzugi holtág eléréséig)

Szabályok:

Magánszemély felelősségvállaló nyilatkozata

TÖLTÉSHASZNÁLATHOZ

Alulírott (felelősséget vállaló horgász adatai):

Név: .....................................................................................................,

lakcím:.................................................................................................,

Anyja neve: ......................................................................................,

születési helye, ideje.......................................................................,

horgász kártya. száma:....................................................................

Gépjármű rendszáma és típusa:.....................................................

Kijelentem, hogy a Marótzugi-holtág megközelítését a Tisza balparti töltésén az 5+730-8+000 tkm szelvénye közötti 2,27 km hosszú töltéskorona (Tiszabercel község határától a Marótzugi holtág eléréséig) szakaszon, a Vasutas Sporthorgász és Természetvédő Egyesület és a FETIVIZIG által aláírt SZ-0069-001/2023 ügyiratszámú engedélye alapján az alábbi szabályokat betartva végzem:

  • Az engedély 5. számú mellékletét megismertem, annak minden előírását magamra tekintve kötelező érvényűnek ismerem el és betartom.
  • Jelen nyilatkozatot és az 5. számú mellékletet kinyomtatom, és a töltésen történő közlekedés és a horgászat ideje alatt magamnál tartom, illetve az autó műszerfalára kiteszem úgy, hogy az ablakon keresztül jól látható legyen.
  • Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozat alapján végzett töltéshasználat csak érvényes horgász napi vagy éves területi jeggyel együtt lehetséges, a területi jegy érvényességének időtartama alatt.
  • Tudomásul veszem, hogy csak azon járművek közlekedhetnek a jelzett töltésszakaszon ezzel az engedéllyel és nyilatkozattal, amely járművek tulajdonosai érvényes területi jeggyel rendelkeznek.
  • Jelen engedéllyel és nyilatkozattal végzett töltéshasználat során utánfutó használata nem engedélyezett.
  • A töltésen való közlekedés során a KRESZ szabályait betartom.
  • Esős, havas időben, átázott töltésen közlekedni TILOS!
  • 3,5 tonnát meghaladó össztömegű tehergépjárművel, illetve sportcélú járművel (pl. quad, cross, enduro, stb.) nem közlekedhetek.
  • A töltésen való közlekedés során az esetleges balesetekért, a járműben keletkezett károkért, személyi sérülésért a FETIVIZIG és a VSTE felelősséget nem vállal.
  • A közlekedés során az engedélyes a töltésben, annak tartozékaiban semminemű kárt nem okozhat, ha ez mégis előfordul köteles azt helyreállítani, vagy megtéríteni!

................................, .............év.................hónap............nap

......................................................................................................

A töltéshasználó neve (olvashatóan) és aláírása